Jdi na obsah Jdi na menu
 


Get a pet

(Quest na získání vlka)

od 15 lvlu, všechny rasy


1. Promluv s Pet Managerem Martinem v Gludin village. Dá ti " animal slayer list " (seznam mobů co máš zabít). Můžeš od něho rovnou nakoupit i nějaké žrádlo aby ti pak vlk neumřel hlady (jmenuje se wolf food ).

Pet Manager Martin2. Martin ti řekne abys šel do svého rodného kraje a posbíral " Bloody Fangs ". Musíš jich nasbírat 50.

3. Moby co musíš zabít jsou různé podle rasy:

Human - Giant spiders (15lvl, agresiní), Pokers nebo Bladers (=blade spider, 17lvl, agresivní).
Orc - Kasha spiders (15lvl, pasivní), Kasha poker spiders nebo Kasha blade spiders (17lvl, pasivní).
Dwarf - Hunter tarantula (16lvl, pasivní) nebo Plunder tarantula (17lvl, agresivní) v Elmore
Elf - Crimson spiders (15lvl, agresivní), Hook spiders (17lvl, pasivní) nebo Pincer spiders (17lvl, agresivní).
Dark Elf - Lesser dark horrors (15lvl, agresivní), Dark horrors (16lvl, agresivní) nebo Prowlers (17lvl, agresivní).

4. Až získáš těchto 50 quest itemů, vrať se k Martinovi do Gludinu.

5. Ten tě pošle promluvit s třemi dalšími lidmi:

Gatekeeper Bella v Gludiu

Gatekeeper BellaGuard Metty v Dionu

Guard MettyAccessory Jeweler Ellie v Giranu

Accessory Jeweler Ellie6. Vrať se k Martinovi do Gludinu a on ti dá test. Je to desetiotázkový test založený na tom, co jste se po cestě dozvěděli.

Tady jsou otázky i se správnými odpověďmi (Pozor!!! Jen pro L2j, verzi otázek z officu zatím nemám :/ ). Jejich pořadí a pozice odpovědí se pokaždé mění.

Q: The following are description on the life of a wolf. Choose the wrong description among the choices.
A: A pregnant wolf makes its home in a wide open place to have its babies

Q: Which of the following do not describe the life of a wolf?
A: A pregnant wolf makes its home in a wide open place to have its babies.

Q: What is the best way to train you pet?
A: Tell you pet to hit monsters multiple times.

Q: The wolf is a meat-eating mammal of the canine family. Which animal among the following is not a meat-eating mammal of the canine family?
A: None of the above

Q: What is the normal life span of a wolf in captivity?
A: 12-15 years

Q: How far (in kilometers) can a wolf's smell reach?
A: 2.4 Km

Q: How is a wolf's tail normally positioned?
A: It's tail is always pointing straight down

Q: The following connections are made between the wolves and their habitats. Which is not correct?
A: None of the above

Q: Pets are very useful to their owners. Which of the following is not an appropriate use of a pet?
A: Can be sent to the village to buy items

Q: When a pet is killed it may be resurrected within a certain amount of time. What is the maximum delay allowed before resurrection becomes impossible?
A: 20 minutes

Q: Which is not a proper description of the breeding of wolves?
A: Pregnancy is 9 months

Q: Which of the following is NOT part of the wolf's diet?
A: None of the above

Q: What kind of wolf leads the rest when hunting in a pack?
A: Male

Q: Which of the following is the correct description of a wolf?
A: A grown wolf is still not as heavy as a full-grown male adult human.


Tady je verze otázek ze serveru revolutions:

Q: The following are description on the life of a wolf. Choose the wrong description among the choices.
A: A pregnant wolf makes its home in a wide open place to have its babies

Q: The owner can use its pet for many different purposes. Which one of the following is not the purpose of a pet use?
A: Makes to go to the village and buy items rathen than sending on an errand.

Q: The pet shall disapper forever if you can't resurrect if within a certain amount of time. What is the maximum amount of time to resurrect a pet?
A: 3 minutes

Q: What should you do to make a pet grow faster?
A: Makes a pet hit a monster a lot.

Q: Which one among the following does a wolf not eat?
A: No answer

Q: How far (Km) can a wolf's scent reach?
A: 2,4 Km

Q: The following are description about the wolf. Choose the right one among the choices.
A: A grown wolf is still not as heavy as a fully-grown male adult human.

Q: What kind of wolf leads the rest when it comes to hunting in pack?
A: Male

Q: What is the name of this animal which is in the wolf family and was thougt to live 2,500,000 – 10,000 year ago? It is said that its body and skull were big and heavy, but its brains were so small than it is assumed that its intelligence weren't very high.
A: Dire Wolf

Q: The biological classification of the wolf is ‘meat-eating mammal of a dog's family‘. Then which animal among the following is not a ‘meat-eating from a dog's family‘?
A: No answer

Q: There is no exact data on the life spon of a wild wolf. Then how long does a wolf in the zoo normally live?
A: 12-15 years

Q: Normally, how would a wolf's tail be positioned?
A: Its tail is always pointing staight down.

Q: Choose the wrong description on the breeding of wolves.
A: Pregnancy is nine mounths.

Q: The following connections are made between the wolves in the Lineage world and their habitats. Which of the following is not connected property?
A: Orc Black Wolf.


Na officu je už prý další verze, takže je možný že tady svoje otázky nenajdete :(

Když odpovíš špatně, musíš si znova oběhnout ty tři NPC (ale někde prej jde hned si zopáknout test, záleží na serveru ;)) A když odpovíš všechno správně, dostaneš do inventáře pet collar, kterým pak vyvoláš vlka.

Wolf