Jdi na obsah Jdi na menu
 


Enhance your weapon (Zvětši moc své zbraně)

(lvl 40, všechny rasy)

1. Quest zadává jedna z těchto tří NPC:
Giran Castle Town - Grand Magister Jurek
Town of Oren - Magister Gideon
Town of Aden - Magister Winonin

2. Abyste si vylepšili zbraň, potřebujete Stage Crystal jedné ze tří barev (Modrá, Zelená, Červená). Výběr bude záviset na vaší zbrani, důležité je, že můžete mít v inventáři jen 1. Doporučuju jich nabrat ale od NPC aspoň 20 (jednoduše vezměte krystal, hodíte na zem, dáte kamarádovi nebo do WH a vezmete další... a pak vše pozbírat)

3. Zabíjejte monstra podle stage, který hodláte získat. Buď můžete začít na nižších mobech a přesunovat se k vyšším, nebo jít rovnou na nejtěžší moby. V inventáři ale smíte mít jen 1 Stage crystal, zbytek musíte buď vyhodit na zem nebo si s sebou vemte někoho, kdo vám krystaly pohlídá. Krystal používejte jako běžnou věc (nejlépe z lišty) ve chvíli, kdy mob má méně než 1/2 HP. Použití krystalu spotřebuje 26 MP. Pozor, pokud se mob doléčí nad 1/2 HP, musíte krystal použít znovu. Důležité je, abyste zasadili poslední ránu (jinak může do moba bušit kdokoliv).
Jakmile moba zabijete, stane se jedna z těchto věcí:

Nic se nestalo

Nestalo se nic. Buď jste nezasadili mobovi poslední úder, nebo jste použili Stage Crystal moc brzo, nebo je mob tmavomodrý (ti už vám stage nepřidají!) , nebo používáte Stage Crystal na moba, který ale Stage nedává, nebo nemáte zadaný quest. Případně kombinace těchto věcí.

Soul krystal nereaguje

Nestane se nic, je to proto, že máte víc než 1 Stage Crystal v inventáři. Vážně ten zbytek někam odložte, jinak to nepůjde.

Soul krystal neabsorboval a duši

Děláte všechno dobře, jen se to prostě nepovedlo. Zkoušejte to dál. Pozor, tato hláška se objevuje i v případě, že útočíte na moby, které vám už nemůžou dát vyšší Stage. (Třeba se snažíte získat Stage 3 z Timaků... v případě úspěšného získání se zase objeví tato hláška. Takže ač to vypadá, že je můžete zabíjet dál a stage získávat, není to pravda. V C3 by se vám objevila hláška The soul crystal is refusing to absorb a soul)

Soul krystal úspěšně absorboval a duši

Úspěšně jste získali další Stage do krystalu. Původní Stage Crystal zmizí (to ho odebe i z lišty) a je nahrazen Stage Crystal o jedna vyšším.

Soul krystal se rozpad

Používáte Stage Crystal správně, na správných mobech. Ale pokus o zvýšení Stage byl špatný a výsledek je katastrofa - Stage Crystal se rozpadne na úlomky. Můžete je vyhodit. A začít s novým Stage Crystalem. Proto jich s sebou berete víc.

Mobové a Stage

Stage 1 - 2

• Garden of Eva: Light Worm, Nos, Blade Stakato, Blade Stakato Worker, Blade Stakato Warrior.
• Timak Outpost: Timak Orc, Timak Orc Warrior, Timak Orc Soldier, Timak Orc Archer, Timark Orc Troop Archer, Timak Orc Troop Warrior.

Stage 1 - 3

• Devils Isle*: Unpleasent Humming, Light Bringer
• The Forest of Mirrors: Forrest of Mirror Ghost(L46), Forrest of Mirror Ghost(L47)
• Garden of Eva: Blade Stakato Drone, Water Giant, Queen Undine Lads.
• Timak Outpost: Timak Orc Overlord, Timak Orc Shaman, Timak Orc Troop Leader, Timak Orc Troop Shaman

Stage 1 - 4

• Devils Isle*: Death Flyer, Fiend Archer, Musveren
• The Forest of Mirrors: Mirror, Forrest of Mirror Ghost (L48)
• Garden of Eva: Evas Seeker, Theeder Piker, Theeder Mages, Garden Guard

Stage 1 - 5

• Devils Isle*: Zakens Royal Guard, Kaim Vanul, Pirate Zombie Captain
• The Forest of Mirrors: Harit Lizardman, Harit Lizardman Grunt, Harit Lizardman Archer
• Garden of Eva: Doll Masters, Garden Guard Leader.

Stage 1 - 6

• Devils Isle*: Doll Blader, Sairon, Sairons Doll, Sairons Puppet , Vale Master
• Giants Cave: Halingka, Yintzu

Stage 1 - 7

• Giants Cave: Paliote, Hamrut

Stage 1 - 8

• Giants Cave: Kranrot

Stage 1 - 9

• Devastated Castle: Doom Servant (Not confirmed)

Stage 1 - 10

• Devastated Castle: Doom Guard (Not confirmed), Doom Archers(Not confirmed), Doom Knights(Not confirmed)
• Tower of Insolence: Erin Edunce(Not confirmed), Platinum Tribe Series(Not confirmed), Angel Series(Not confirmed).
• Antharas Lair: Malruk Knight(Not confirmed), Malruk Beserker(Not confirmed), Malruk Lord(Not confirmed), Limal Karinness(Not confirmed), Karik(Not confirmed), Pytans(Not confirmed), Pytan Knight(Not confirmed)

Stage 1 - 11

• Boss/Raid Monsters: Anakim, Baium, Lilith, Antharas, Valakas, Zaken, Ember (unconfirmed), Anakazel(68) (Unconfirmed)

Stage 1 - 12

• Boss/Raid Monsters: Anakim, Baium, Lilith, Antharas, Valakas, Zaken, Ember (unconfirmed), Anakazel(68) (Unconfirmed)

Stage 1 - 13

• Boss/Raid Monsters: Antharas, Valakas, Ember, Anakazel(78)

*Vyšší verze těchto mobů (jako třeba reater Musveren, Zakens Elite Guard, Kaim Vanul Ladd, Zombie Captains Spiritual Body, Crimson Doll Blader a Crimson Vale Master) nedávají Stage!

Pro získání Stage 11 a 12 platí tyto změny:

1. Stage 11 a 12 lze získat jen z Anakim, Baium, Lilith, Antharas, Valakas, Zaken, Anakazel(68) (unconfirmed), nebo Ember (unconfirmed).

2. Celá parta se může pokoušet získat stage 11 nebo 12 najednou. Nemusíte pro to dávat drain nebo nic jiného, jen se ujistěte, že máte Stage 10 - 11 Crystal v inventáři a že někdo z vaší party dá poslední ránu. Takže můžete v partě získat až 9 krystalů najednou!

3. Nemůže se vám stát, že selžete při získávání Stage 11 nebo 12 pokud dá vaše parta poslední ránu, pokud to není nižší boss jako Anakazel(68) nebo Ember. Reflect Damage může dát poslední úder.

4. Crystal se nikdy nezničí při pokusu o získání Stage.

Pro získání Stage 13 platí tyto změny:

1. Stage 13 lze získat jen z Antharas, Valakas, Ember nebo Anakazel(78)

2. Celá parta se může pokoušet získat stage 13 najednou. Nemusíte pro to dávat drain nebo nic jiného, jen se ujistěte, že máte Stage 12 Crystal v inventáři a že někdo z vaší party dá poslední ránu. Takže můžete v partě získat až 9 krystalů najednou!

3. Nemůže se vám stát, že selžete při získávání Stage 13 z Antharas a Valakas. Ember a Anakazel(78) nemají 100% úspěšnost a každý člen party má nějakou pravděpodobnost selhání.

4. Crystal se nikdy nezničí při pokusu o získání Stage.

A na závěr přehled, jaký Stage Crystal potřebujete na jakou zbraň. Samozřejmě vám to poví i Blacksmith. Bude potřebovat zaplatit větší částku Adena a několik set gemstone (C, B ...) a samozřejmě Stage Crystal.